Doa Masuk Masjid dan Doa Keluar Masjid

Dalam Rangka Bulan Ramadhan kali ini mari kita telaah dan amalkan Doa masuk masjid dan keluar masjid yang akan menambah pundi pundi pahala dari Allah SWT.

Rumah Allah SWT atau Masjid tempat kita beribadah menyembah sang pencipta selayak nya kita jaga baik kebersihan dan ketertiban mau pun dari aspek yang lain nya.

Bila masjid kita bersih tertib rapi maka akan dapat membuat semangat beribadah kita lebih bersemangat lagi dan lebih khusyu ibadah nya.

masuk-masjid

Jangan lupa untuk teguh kan niat kala kita pergi ke masjid tidak lain adalah untuk beribadah semata bukan karna ingin di pandang alim oleh orang lain yang melihat, ini sangat penting untuk nanti nya kita bahas mengenai apa saja yang di bolehkan atau di ajarkan dan apa saja yang tidak di perbolehkan ketika kita hendak maupun sedang berada di masjid.

Adapun ajaran Rosulullah SWT ketika masuk masjid di ankurkan untuk mamembaca.

Doa Masuk Masjid

doa-masuk-masjid

Doa Keluar Masjid

doa-keluar-masjid

Setelah memahami doa tersebut ada baiknya kita mengetahui hal-hal yang boleh dan di anjurkan untuk dilakukan saat akan dan berada dimasjid maupun sebaliknya hal-hal apa sajakah yang dilarang.

Hal-hal apa saja yang di perbolehkan Bahkan dianjurkan ?

1.Berniat Yang Benar
2.Pakailah Pakaian yang menutup aurat,bersih dan Sopan
3.Membersihkan Mulut
4.Bersemangat dan Bersegera Menuju ke masjid
5.Mendahulukan Kaki Kanan Saat Memasuki Masjid
6. Shalat Tahiyatul Masjid
7.Berzikir Dan Berdoa
8.Berpidah tempat saat mengantuk
9.Mendahulukan Kaki kiri saat keluar dari masjid

1.Berniat Yang Benar

Telah di jelaskan sebelumnya di atas bahwasannya kala kita akan ke masjis hendaknya kita melluruskan niat utama kita yaitu untuk mengerjakan kewajiban kita sebagai umat muslim beribadah kepada Allah SWT dengan mengharapkan ridho dari nya bukan karna satu dan lain nya misalkan kita sholat kemasjid dengan niat agar di pandang sebagai orang yang taat dan alim oleh tetangga atau orang yang yang melihat kita rajin kemasjid akan dikenal sebagai orang yang baik dan sebagainya.
ini sangat keliru dan di larang dan hendak nya kita hindari niat seperti ini,tetap tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita tanpa mengharap apa pun selain keridhoan oleh Allah SWT.

2.Pakailah Pakaian yang menutup aurat,bersih dan Sopan

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. (Qs.Al-A’raf:31)
Dalam tafsiran ayat tersebut diwajibkan kita untuk menggunkan atau berpakaian yang indah, yaitu berpakaian yang menutup aurat, bersih dan rapi.

3.Membersihkan Mulut

Kegiatan ini sangat di sarankan untuk di lakukan, apalagi setelah kita makan makanan yang bersifat bau seperti bawang jengkol pete dan lain sebagainya.
ketika kita hendak ke masjid hendaknya kita memeriksa bau mulut kita sendiri atau berkumurlah dan gosok gigi setelah makan aman nya maupun saat kita hendak ke masjid dengan maksud dan tujuan agar nantinya bau mulut kita tidak mengganggu kegiatan ibadah kita atau pun orang lain di masjid.

4.Bersemangat dan Bersegera Menuju ke masjid

Maksudnya di sini ialah untuk tidak menunda-nunda untuk pergi beribadah di masjid agar mendapat kan shaft paling depan.
Abu Hurairah radhiallahu’anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda, “Seandainya manusia mengetahui keutamaan shaf pertama, dan tidaklah mereka bisa mendapatinya kecuali dengan berundi niscaya mereka akan berundi. Dan seandainya mereka mengetahui keutamaan bersegera menuju masjid niscaya mereka akan berlomba-lomba”
Saat menuju masjid di anjurkan juga untuk tidak tergesa-gesa dalam artian berjalan lah dengan tenang dan sopan.
“Apabila kalian mendatangi shalat maka hendaklah berjalan dengan tenang, dan rakaat yang kalian dapatkan shalatlah dan rakaat yang terlewat sempurnakanlah”

5.Mendahulukan Kaki Kanan Saat Memasuki Masjid

Ketika kita memasuki masjid di sarankan untuk mendahulukan kaki kanan terlebih dahulu sambil membaca Doa Masuk Masjid

6. Shalat Tahiyatul Masjid

Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda:
Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah dia shalat dua rakaat sebelum dia duduk

7.Berzikir Dan Berdoa

Ketika kita menunggu sholat pada saat di masjid hendak lah kita mengisi nya dengan berzikir dan berdoa.
Rosulullah SAW bersabda:
Apabila seseorang memasuki masjid, maka dia dihitung berada dalam shalat selama shalat tersebut yang menahannya (di dalam masjid), dan para malaikat berdoa kepada salah seorang di antara kalian selama dia berada pada tempat shalatnya, Mereka mengatakan, “Ya Allah, curahkanlah rahmat kepadanya, ya Allah ampunilah dirinya selama dia tidak menyakiti orang lain dan tidak berhadats

8.Berpidah tempat saat mengantuk

Rosulullah SAW bersabda: “Jika salah seorang di antara kalian mengantuk, saat berada di masjid, maka hendaknya ia berpindah dari tempat duduknya ke tempat lain

9.Mendahulukan Kaki kiri saat keluar dari masjid

Jika kita memasuki masjid dianjurkan mendahulukan kaki kanan, kini kebalikan nya, mendahulukan kaki kiri saat keluar dari masjid dan berdoa Doa keluarMasjid.

Hal-hal apa saja yang di Larang ketika kita dimasjid?

1.Dilarang Mengucapkan Kata Jorok dan Tidak layak Ketika di masjid
2.Tidak Boleh Menjadikan Masjid Tempat lalulalang.
3.Dilarang Menghiasi Masjid Secara Berlebihan
4.Dilarang Mengambl Tempat Khusus Di Masjid
5.Dilarang keluar saat dan setelah adzan
6.Dilarang Mengumumkan Kehilangan Barang Di masjid
7.Dilarang Jual Beli di Dalam Masjid
8.Dilarang Menggangu Orang Beribadah Di Masjid
9.Dilarang Berteriak Dan Membuat Kegaduhan di dalam masjid
10.Dilarang Membawa Senjata Tajam Di Masjid
11.Dilarang Berjalan Di depan Orang Sholat
12.Dilarang Meludah Di Masjid
13.Dilarang Duduk Melingkar

1.Dilarang Mengucapkan Kata Jorok dan Tidak layak Ketika di masjid

Menjaga kesopanan adalah wajib apa lagi ini adalah masjid tempat kita beribadah, hendak lah kita selalu menjaga perkataan kita,kita harus menjaga ucapan ucapan kita, tidak boleh berkata kotor maupun jorok dan kata kata yang tidak sepantasnya di ucapkan di masjid.

2.Tidak Boleh Menjadikan Masjid Tempat lalulalang.

Lalu lalang disini berarti menjadikan masjid tempat yang tidak di hiraukan misalnya aja sudah tau masjid dan n kita lewat lewat sja padahal sudah tiba waktunya untuk sholat misalnya.
Sesuai dengan Sabda Rosul SAW, ”Di antara tanda-tanda hari Kiamat adalah seorang melewati masjid namun tidak mengerjakan shalat dua rakaat di dalamnya dan seseorang tidak memberikan salam kecuali kepada orang yang dikenalnya)

3.Dilarang Menghiasi Masjid Secara Berlebihan

Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah manusia berbangga-bangga dengan masjid

4.Dilarang Mengambl Tempat Khusus Di Masjid

Dianjurkan tidak mematok tempat shaft dan memilih milih masjid yang ingin kita gunakan dengan maksud agar tidak terjerumus dalam sifat yang mendorong kita untuk pamer,riya,dan sumah karna hal demikian itu di angap sebagai musibah besar bagi umat muslim.

5.Dilarang keluar saat dan setelah adzan

Jika tidak ada alasan,kita dilarang untuk keluar ketika sudah mmasuki masjid apa lagi setelah adzan.

6.Dilarang Mengumumkan Kehilangan Barang Di masjid

Sebagaimana sabda Rasululllah Shallallahu’alaihi Wasallam, “Barangsiapa mendengar seseorang mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid, maka katakanlah, “Mudah-mudahan Allah tidak mengembalikannya kepadamu. Sesungguhnya masjid-masjid tidak dibangun untuk ini

7.Dilarang Jual Beli di Dalam Masjid

Masjid bukan lapak, hal ini bisa di lakukan di luar masjid.

8.Dilarang Menggangu Orang Beribadah Di Masjid

Ketika Sholat kita membutuhkan Ketenangan untuk itu dilarang saling menggangu dalam beribadah kepada Allah SWT khususnya saat di Masjid.

9.Dilarang Berteriak Dan Membuat

Kegaduhan di dalam masjid
Berteriak akan sangat menggangggu kekusyuan ibadah yang di laksanakan di masjid.

10.Dilarang Membawa Senjata Tajam Di Masjid

Ketika sholat di masid kita tidak di anjurkan untuk membawa senjata tajam kedalam masjid.

11.Dilarang Berjalan Di depan Orang Sholat

Harap diperhatikan ketika kita berjalan di dalam masjid, jangan sampai melewati di depan orang yang sedang shalat. Hendaklah orang yang lewat di depan orang yang shalat takut akan dosa yang diperbuatnya.
Seandainya orang yang lewat di depan orang yang shalat  mengetahui (dosa) yang ditanggungnya, niscaya ia memilih untuk berhenti selama 40 (tahun), itu lebih baik baginya daripada lewat di depan orang yang sedang  shalat

12.Dilarang Meludah Di Masjid

Meludah di masjid adalah suatu perbuatan dosa.

13.Dilarang Duduk Melingkar
Dilarang Duduk melingkar demi kepentingan dunia.

Akan datang suatu masa kepada sekelompok orang, di mana mereka melingkar di dalam masjid untuk berkumpul dan mereka tidak mempunyai kepentingan kecuali dunia dan tidak ada bagi kepentingan apapun pada mereka maka janganlah duduk bersama mereka

Baca Telaah Doa lain nya di web ini.Terimakasih Wasalamualaikum…

Artikel Terkait

Tinggalkan komentar